Vad är aortastenos?

Hur uppstår aortastenos?

Aortastenos är en hjärtsjukdom som uppstår i hjärtklaffarna. I ett friskt hjärta finns fyra hjärtklaffar som ser till att blodet pumpas i rätt riktning genom hjärtat så att det når ut till kroppens vävnader och organ. Om någon av de fyra hjärtklaffarna drabbas av sjukdom eller skada måste hjärtat arbeta hårdare vilket leder till att det överbelastas på sikt och personen som drabbas kan bli mycket sjuk. Den allra vanligaste hjärtklaffsjukdomen ger sig ofta till känna högre upp i åldrarna och yttrar sig i en förträngning på aortaklaffen – och detta kallas aortastenos.

Vetenskapliga data pekar på att aortastenos är det sista steget i en aktiv sjukdomsprocess i samband med åldrande. Sjukdomsförloppet kan orsaka att aortaklaffens blad blir inflammerade, ärrade eller förkalkade, som alla kan leda till att flexibiliteten i klaffbladen minskar.

 

Aortastenos i siffror:

  • Drabbar upp till 7 % av befolkningen över 65 år
  • Drabbar upp till 10 % av befolkningen över 85 år
  • Europas vanligaste hjärtklaffsjukdom
  • Vid obehandlad aortastenos leder 50 % av fallen till döden inom två år efter de första symtomen – och endast 20 % av de insjuknade lever inom fem år.

 

Hur påverkas hjärtat av aortastenos?

Aortastenos begränsar klaffens förmåga att helt öppna och stänga sig. Aortastenos kännetecknas av "förkalkning" - eller ansamlingar av kalkavlagringar - på klaffbladet, flikarna av vävnad som öppnar och stänger sig för att reglera det enkelriktade blodflödet genom klaffen. Som ett resultat strömmar mindre syrerikt blod från lungorna till hjärnan och ut i resten av kroppen, vilket kan orsaka symtom som exempelvis svår andfåddhet och extrem trötthet.

 

Normal hjärtklaff

Normal hjärtklaff

Förträngd hjärtklaff

Förträngd hjärtklaff

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan man åtgärda aortastenos?

Om inte tillståndet åtgärdas med ett hjärtklaffsbyte kan det leda till komplikationer. Ett hjärtklaffsbyte kan göras på två sätt: antingen genom öppen hjärtoperation (AVR) eller ett mindre kirurgiskt ingrepp där en ny hjärtklaff förs in via en kateter in i en artär, en så kallad TAVI (kateterburen implantation av aortaklaff). Den senare metoden är avsedd för personer som av hälsoskäl inte klarar en öppen hjärtoperation.

 

Här kan du läsa mer om behandlingsmetoder och hur man genomför ett hjärtklaffsbyte