Symtom vid aortastenos

 

De vanligaste symtomen vid aortastenos är att man har svårt att andas eller att man har ont i bröstet, vilket orsakar svårighet att utföra någon ansträngande fysisk aktivitet. Symtomen kan också leda till yrsel och svimningar. I många fall finns det inga uppenbara symtom vid aortastenos, vilket ofta lämnar tillståndet odiagnostiserat och obehandlat. Aortastenos blir värre, till och med livshotande, ju mer omfattande symtomen blir och ju längre sjukdomen får fortlöpa. Aortastenos är en progressiv sjukdom, vilket resulterar i att patienterna ofta anpassar sig till sina symtom och deras nivå av aktivitet minskar. En obehandlad aortastenos på hjärtats vänstra sida kan leda till pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungornas blodkärl), hjärtinfarkt eller plötslig död. Symtomen vid hjärtklaffsjukdom så som aortastenos liknar många av symtomen vid andra former av hjärtsjukdom eller lungsjukdom.

 

Att bli diagnostiserad

Din läkare använder ett stetoskop för att lyssna efter det karaktäristiska ”blåsljudet" eller "klick-ljudet" som vanligtvis är den första indikationen på en hjärtklaffsjukdom. En större utredning kan följa som kan komma att inkludera:

 • Ekokardiografi: ultraljudsvågor används för att få fram en bild av hur hjärtat agerar och hjärtklaffarnas funktion och utseende.
 • Hjärtkateterisering (angiografi): en mycket tunn slang (kateter) förs in i kärlsystemet och lirkas upp till hjärtat samtidigt som kontrastvätska sprutas in så att man via en röntgenskärm får en bild över hjärtats syreförsörjning samt eventuellt kalk på aortaklaffen.
 • Lungröntgen:Visar bilder av hjärtat, lungorna och blodkärlen.
  Elektrokardiografi (även EKG) – Spelar in hjärtats aktivitet med hjälp av elektroder.

Om man har svår aortastenos, kan man komma att bedömas av ett expertteam som kallas för ett "Hjärtteam". I denna grupp ingår interventionella kardiologer, hjärtkirurger, ekokardiologer, narkosläkare, sjuksköterskor och andra specialister.

Kontakta din läkare om du har frågor eller funderingar om din hälsa, speciellt om du upplever några av symtomen vid aortastenos som nämnts ovan, eller ovanliga förändringar i din hälsa generellt. Du kan även ta kontakt med Vårdguiden.

Läs mer här: Hur kan man få hjälp vid aortastenos och vilka behandlingsmetoder som finns?

 

Checklista – symtom vid aortastenos

Om du ska träffa läkare för att prata om symtom som kan vara tecken på hjärtklaffsjukdom, kommer de att gå igenom olika frågor med dig för att få en bättre förståelse för dina problem och för att ställa en diagnos. Det kan vara bra att vara förberedd. Här är några exempel på frågor som kan ställas vid ett läkarbesök:

Din sjukdomshistoria

 • Har du några andra sjukdomar?
 • Tar du någon medicin?
 • Har du eller någon i din familj lidit av något hjärtproblem t.ex. blåsljud på hjärtat?

Dina symtom

 • Känner du dig äldre än vad du är? Om ja, bara ibland eller ofta?
 • Har du ont i bröstet? Om ja, hur ofta? Hur länge varar den och hur skulle du beskriva smärtan?
 • Har du känt dig yr / svimmat? Om ja, hur ofta och under vilka omständigheter
 • Har du haft hjärtklappning? I så fall hur ofta och under vilka omständigheter uppstår den?
 • Tycker du att det är jobbigt att motionera och att röra dig lika lätt som tidigare? Om ja, är detta konstant eller är det bara i vissa situationer, dvs när du går i trappor, går till affären eller när du motionerar?
 • Har du haft svårt att andas? Om ja, hur ofta och påverkar det dina vardagliga aktiviteter?
 • Lider av trötthet och utmattning? Om ja, hur ofta? Känner du dig ständigt trött och utmattad eller är det bara ibland? Hur känns det efter en god natts sömn?Har du ändrat ditt sätt att träna under det senaste året? Om så är fallet, hur?
 • Upplever du att du har en oregelbunden hjärtrytm? Om ja, hur märks det och hur ofta förekommer det?