Ordlista

Aorta

Stora kroppspulsådern. Via aorta leds blodet från den vänstra hjärtkammaren och ut i blodomloppet.

 

Aortaklaff

Aortaklaffen är en av de fyra hjärtklaffarna. Den sitter mellan den vänstra hjärtkammaren och aorta och hindrar blodet från att strömma tillbaka när hjärtat vidgas igen efter en sammandragning.

 

Aortastenos

Aortastenos är en "förkalkning" - en ansamling av kalkavlagringar på klaffbladet. Då uppstår en förträngning av aortaklaffen, vilket begränsar klaffens förmåga att helt öppna och stänga sig.

 

Artär

Blodkärl som leder bort blod från hjärtat.

 

Auskultation

En auskultation är en undersökning där läkaren lyssnar på kroppen, oftast med hjälp av ett stetoskop.

 

Ballongkateter

En tunn, böjlig plastslang som förs in i det förträngda blodkärlet. I spetsen sitter en ballong som blåses upp med högt tryck när katetern når fram till den plats där förträngningen finns.

 

Biologisk hjärtklaff

Hjärtklaffprotes av en hjärtklaff från gris eller hjärtsäcksvävnad från kalv.

 

Dyspné

Annat ord för andfåddhet eller andnöd.

 

Ekokardiografi

Ultraljudsundersökning av hjärtat. I dag används normalt den här metoden för att upptäcka hjärtklaffsfel.

 

Elektrokardiografi (EKG)

Vid en EKG-undersökning registreras hjärtats elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som fästs på huden. På så sätt kan man undersöka hjärtrytmen. Vid ett långtids-EKG registreras hjärtrytmen under ett dygn, vid ett vilo-EKG sker registreringen i vila och vid ett arbets-EKG registreras det under fysisk ansträngning genom att patienten cyklar på en ergometercykel.

 

Endokardit

Inflammation i hjärtat, oftast till följd av en bakterieinfektion.

 

Förmak

Hjärtat består av fyra kammare. De två översta kamrarna – vänster och höger förmak – tar emot det blod som strömmar tillbaka från venerna.

 

Hjärtkammare

Människans hjärta består av fyra kammare; de övre kamrarna kallas för vänster och höger förmak. Blodet från venerna strömmar in här. De båda nedre kamrarna, vänster och höger ventrikel, pumpar ut blodet i artärerna.

 

Hjärtkateter

Tunn, böjlig slang i plastmaterial som förs in i en ven och i en artär. Med den här metoden kan funktionen och tillståndet hos hjärtat, hjärtklaffarna och hjärtats kranskärl (koronarartärerna) bedömas mer noggrant.

 

Hjärtklaffar

Hjärtat har fyra klaffar: mitralklaffen, trikuspidalisklaffen, aortaklaffen och pulmonalisklaffen. Dessa spelar en viktig roll i hjärtats kretslopp. De fungerar som ventiler och ser till att blodet strömmar i rätt riktning in i och ut från hjärtat.

 

Hjärtklaffsinsufficiens

Annat ord för att en hjärtklaff inte sluter tätt. Om fickorna i en hjärtklaff inte längre sluter helt tätt blir klaffen otät, med följden att blodet strömmar tillbaka genom klaffen.

 

Hjärtklaffprotes

Annat ord för konstgjord hjärtklaff, antingen mekanisk eller biologisk.

 

Hjärtats kranskärl

Hjärtats kranskärl (koronarartärerna) är det nät av fina blodkärl som förser hjärtmuskeln med syre och näringsämnen.

 

Hjärtats kretslopp

Via hjärtats kretslopp förses varje enskild cell i kroppen med näring och syre, och koldioxid och avfallsprodukter transporteras bort.

 

Hjärt-lungmaskin

Medicinteknisk apparat som ersätter hjärtats pumpfunktion samt lungfunktionen under en begränsad tid.

 

Kateterburen aortaklaffimplantation (förkortas TAVI)

En titthålskirurgisk metod där en aortaklaff byts ut med hjälp av en kateter. Med den här metoden behöver man inte längre öppna bröstkorgen, stanna hjärtat och koppla in en hjärt-lungmaskin.

 

Klaffblad

Varje hjärtklaff består av två eller tre starka vävnadsskikt som kallas för klaffblad. Vid varje hjärtslag öppnas och stängs klaffbladen, ungefär en gång i sekunden, och över 350 miljoner gånger per år.

 

Kirurgiskt hjärtklaffsbyte

På de flesta patienter byts hjärtklaffen ut under en öppen hjärtoperation. Ett kirurgiskt hjärtklaffsbyte (förkortas AVR) är en säker och effektiv metod som har använts i flera decennier.

 

Koronarangiografi

En metod där man med hjälp av kontrastmedel skapar en bild som visar hjärtats kranskärl (koronarartärerna).

 

Koronar hjärtsjukdom

Annat ord för en sjukdom i hjärtats kranskärl.

 

Mekanisk hjärtklaff

Hjärtklaffprotes som består av en klaffring och oftast två klaffsegel i metall eller plast.

 

Mitralklaff

Mitralklaffen är en av de fyra hjärtklaffarna. Den sitter mellan vänster förmak och vänster kammare och förhindrar att blodet strömmar tillbaka när hjärtat dras samman. Klaffens form påminner om en biskopshatt (mitra).

Skivprotes

Mekanisk hjärtklaffprotes

 

Stetoskop

Medicinskt instrument som läkare använder för att lyssna på ljuden i kroppen.

 

Titthålskirurgi

En kirurgisk metod där instrumenten förs in i kroppen genom små hål. På så sätt kan man undvika de stora snitt som utförs vid konventionell kirurgi.

 

Vener

Blodkärl som leder blodet till hjärtat.

 

Ventrikel

Annat ord för hjärtkammare.