Milstolpar

 

 

Första operationen

1960 - Den första framgångsrika operationen

Den 21 september 1960 fick den amerikanska bonden Philip Amundson en konstgjord mitralisklaff inopererad; han levde med den i mer än tio år. Amundson var den första personen där man avslägsnade en hjärtklaff och ersatte den med en artificiell enhet. Han dog senare då han föll från en stege när han målade om sitt hus.

 

 

 

Aortaklaff

 

 

1965 - Den första artificiella aortaklaffen

År 1965 opererade de franska hjärtkirurgerna Alain Carpentier och Jean-Paul Binet in en konstgjord klaff, gjord av vävnad från gris, i en patient. Fördelen med biologiska klaffar var att patienterna kunde ta reducerade doser, eller till och med, undvika medicinering med blodförtunnande medel.

 

 

1963 avslutade, ett team lett av Dr Starr, framgångsrikt en trippel hjärtklaffsersättning.

 

1971 - Biologiska klaffar och stentar

Den brittiska hjärtkirurgen Marian Ionescu främjade utvecklingen av biologiska klaffar 1971 då han implanterade en ny konstruktion gjord på nötkreatur (kalv) vävnad, fäst vid en stent. Fördelen är att dessa klaffar kunde hålla längre.

 

Biologiska klaffar

 1981 - Utveckling av biologiska klaffar

Den andra generationen av biologiska hjärtklaffar med vävnad från nötkreatur utvecklas. Med ständiga ändringar och förbättringar, blev dessa det första valet för de flesta kirurgteam runt om i världen.

 

 

 

Edwards_Meilensteine_062

 

1989 - Dansk uppfinner kateterklaff

Den danska överläkaren Henning Rud Andersen från Århus Universitetssjukhus, Danmark får på en konferens i USA idén att utveckla en ny typ av kateterklaff som sätts in minimalt-invasivt via en kateter en så kallad TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

 

 

 

 

1991 - TAVI utvecklas

Henning Rud Andersen och hans meduppfinnare får patent på sin idé och letar efter det rätta företaget som kan utveckla hjärtklaffen och TAVI-ingreppet.

 

 

 

2002 – Transkateterklaffar: tidig erfarenhet

Nästa genombrott kom den 16 april 2002 då franska kardiologen Alain Cribier framgångsrikt använt en transkatetermetod för att ersätta en patients aortaklaff.

Med utvecklingen av TAVI-operation blev det nu möjligt att operera patienter som man tidigare ansåg "olämpliga att operera" eller löpte för hög risk för kirurgi. Dessa patienter kunde nu få sin klaff utbytt utan att genomgå en sternotomi eller hjärt-bypass.

 

 

 

2007 - TAVI: Tillkomsten av en ny behandlingsmetod

Det första danska TAVI-ingreppet utförs, och metoden sprider sig till resten av Europa.

 

 

 

 

2011 – FDA godkänner TAVI

FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten godkänner metoden och nu kan patienter i USA också få en hjärtklaff via ett TAVI-ingrepp.

 

 

 

 

2015 – TAVI effektivt med färre komplikationer

Ny forskning visar att TAVI-ingreppet, när en konstgjord hjärtklaff förs in via ett rör genom ljumsken hos patienter med förträngningar i hjärtklaffen är lika effektiv som standardingreppet när patientens bröstkorg öppnas under narkos och hjärtat stannas och kopplas till en hjärt-lungmaskin och sedan avlägsnas den sjuka hjärtklaffen och en konstgjord opereras in. Samtidigt finns det färre allvarliga komplikationer förknippade med TAVI-ingreppet.