Information för läkare

 

Klaffsjukdomar kan delas in i klafförträngning eller klaffläckage. Beroende på vilken klaff som är förträngd eller läcker uppstår olika symtom och besvär, som utvecklas olika snabbt.

Aortastenos är den vanligaste hjärtklaffsjukdomen i Europa och Nordamerika. Efter högt blodtryck och koronar hjärtsjukdom är aortastenos den tredje vanligaste sjukdomen i hjärtats kretslopp. Aortastenos är en allvarlig och progressiv sjukdom som kan ha en stark negativ påverkan på livskvalitet och livslängd. Statistik visar att obehandlad aortastenos i 50 procent av fallen leder till döden inom två år efter de första symtomen.

Aortainsufficiens – eller läckande aortaklaff är en hjärtklaffssjukdom där aortaklaffen försvagats eller vidgats vilket förhindrar ventilen från att stängas ordentligt. Detta leder till bakåtflöde av blod från aorta (det största blodkärlet) i vänster kammare (vänster nedre kammare i hjärtat). Aortainsuffiens kan förekomma tillsammans med aortastenos. Kroniska former av aortainsuffiens kan pågå utan symtom under många år. Akuta former av aortainsuffiens kan debutera med svår hjärtsvikt.

 

NYTT ALTERNATIV FÖR KLAFFBYTE

Flera undersökningar har visat att många patienter med allvarlig aortastenos och aortainsuffiens dels inte diagnosticeras i tid, och dels inte hänvisas till hjärtspecialister för utvärdering av ett byte av hjärtklaff.

SAVR (Surgical Aortic Valve Replacement) har varit standard för behandling av allvarlig aortastenos och aortainsuffiens men ett byte av hjärtklaff med TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) erbjuder ett nytt behandlingsalternativ för patienter som betraktas som medel- eller högriskobjekt för öppen hjärtkirurgi.

 

Här kan du som läkare beställa ett informationspaket som innehåller:

  • Allmän information om hjärtklaffsjukdom och byte av hjärtklaff
  • Diagnos – information för både allmänläkare och kardiologer
  • Remiss: ja/nej
  • Riktlinjer och behandlingsalternativ vid aortastenos och aortainsuffiens
  • Informationspaketet innehåller även:
    • Demonstrationsmodeller av friska och förkalkade hjärtklaffar
    • Patientbroschyr om hjärtklaffsjukdomar

 

 

Klicka här för att ladda ner broschyren om aortastenos och byte av hjärtklaff

 

1989 får den danska överläkaren Henning Rud Andersen från Århus idén att utveckla en ny typ av kateterklaff som ska sätts in minimalt-invasivt via en kateter, en så kallad TAVI

 

Information

Denna information är avsedd för läkare.

Skriv in dina uppgifter nedan:

Namn

Arbetsplats

E-post

Gata

Postnummer

Stad

Informationspaketet skickas så snart som möjligt, och dina kontaktuppgifter kommer användas endast för detta ändamål.

 

 

Niels Erik Nielsen, Kardiologiska kliniken på Linköpings Universitetssjukhus och Henrik Ahn, Thorax-Kärlkliniken på Linköpings Universitetssjukhus.