Hjärtats anatomi

hjärtats anatomi

Människans hjärta består av fyra rum; de övre rummen kallas för vänster och höger förmak och de båda nedre rummen kallas för vänster respektive höger kammare. Man brukar dela in hjärtat i två hjärthalvor. Den högra hjärthalvan som utgörs av höger förmak och höger kammare pumpar syrefattigt blod från kroppen till lungorna. Den vänstra hjärthalvan som består av vänster förmak och vänster kammare pumpar syrerike blod från lungorna till kroppen. Förmaken och kamrarna är åtskilda med fyra hjärtklaffar. Hjärtklaffarna spelar en viktig roll i hjärtats kretslopp. De fungerar som slussar och ser till att blodet strömmar i rätt riktning in i och ut från hjärtat. Aortaklaffen sitter i utgången på vänster kammare till stora kroppspulsådern (aortan). Den reglerar blodflödet från vänster kammare ut till kroppens artärer.