Behandling vid aortastenos

'Svår aortastenos kan inte behandlas med läkemedel. Den enda effektiva behandlingen är en hjärtklaffsoperation där man ersätter aortaklaffen. Allt eftersom din aortastenos förvärras, kommer ditt hjärtteam att rekommendera olika alternativ av hjärtklaffsoperation för att ersätta den sjuka hjärtklaffen. Det finns flera olika typer av metoder för hjärtklaffsoperationer, varav de vanligaste är TAVI (byte av hjärtklaff via ljumsken) och öppen hjärtkirurgi.


Klaffbyte med öppen hjärtkirurgi (AVR)

 Kirurgiskt klaffbyte är en vanlig operation vid svår aortastenos. Metoden har utövats i mer än 55 år, och mer än 250 000 operationer sker årligen runt om i världen. Kirurgisk AVR är en öppen hjärtkirurgi där kirurgen avlägsnar den sjuka aortaklaffen och ersätter den med antingen en mekanisk klaff eller en biologisk klaff (vanligtvis från djurvävnad). Ett klaffbyte kan nu även utföras med Minimal invasiv kirurgi (MIS) i vissa patientfall, vilket innebär att man gör ett mindre snitt.


Kateterburen implantation av aortaklaff (TAVI)

För personer som har diagnostiserats med svår aortastenos och som klassas som hög- eller mellanriskpatienter eller som är för sjuka för öppen hjärtkirurgi, kan den nyare metoden av hjärtklaffsoperation, en så kallad ”TAVI” (kateterburen implantation av aortaklaff) vara ett alternativ. Detta mindre omfattande ingrepp gör att man kan föra in en ny hjärtklaff, ofta via ljumsken, utan att en öppning av bröstkorgen krävs. Med TAVI kan en ny hjärtklaff av biologiskt material fästas på en ballongkateter. Katetern förs sedan in via ljumsken (lårbensartären), eller genom ett litet snitt i bröstet. När klaffen når den sjuka aortaklaffen, blåses ballongen upp, och den nya hjärtklaffen läggs in.

Fördelar med TAVI

Fördelarna med TAVI, byte av hjärtklaff via ljumsken, är att metoden innefattar ett kortare ingrepp, mindre smärta och en kortare sjukhusvistelse. Eftersom bröstkorgen inte öppnas är återhämtningsperioden betydligt kortare - ungefär två till fyra veckor i stället för sex till åtta. Både öppen hjärtkirurgi (AVR) och byte av hjärtklaff via ljumsken (TAVI) har visat sig vara bra behandlingsmetoder för aortastenos - båda ger symtomlindring och tillåter patienterna att återgå till sina vardagliga aktiviteter.


Som med alla typer av ingrepp medför båda behandlingsmetoderna risker, och patienterna och läkaren ska diskutera dessa.


Hitta ett hjärtcenter