Auskultation

 

Auskultation kallas undersökningen där läkaren lyssnar på hjärtat, oftast med stetoskop, för att upptäcka till exempel blåsljud på hjärtat.

Auskultation är ett bra sätt att ta reda på om en patient har aortastenos eller andra typer av hjärtklaffproblem. Stetoskopet är ett användbart instrument för att ställa diagnos. När stetoskopet placeras i det andra interkostalrummet så hörs ett typiskt blåsljud på hjärtat. Lyssna väl - rädda liv!

 

Lyssna här på hur ett typiskt blåsljud på hjärtat låter

 

 

Illustrationen visar hur hjärtat låter på ett normalt hjärta, samt på ett hjärta med aortastenos.

 

grafiek_deenstorso+stethoscoop_deens