Har du besvär med hjärtat? Du är inte ensam.

 Många svenskar drabbas av hjärtsjukdomar, så många som 1,8 miljoner människor enligt statistik från 2015. Hjärtsjukdomar ligger också bakom de flesta dödsfall i Sverige, men tack vare forskningsframsteg har behandlingsmetoderna vid hjärtsjukdomar utvecklats och gjort det möjligt för fler att kunna få hjälp och förbättra sin livskvalitet.

En vanlig hjärtsjukdom är Aortastenos, som uppstår i hjärtklaffarna. Det är den vanligaste hjärtklaffsjukdomen i hela Europa och ett folkhälsoproblem som drabbar upp till 7 % av befolkningen över 65 år. Svår aortastenos kan vara mycket allvarligt. Människor som har utvecklat symtom som ett resultat av svår aortastenos och som inte fått en ny hjärtklaff har en betydligt sämre prognos - statistik visar att obehandlad aortastenos i 50 % av fallen leder till döden inom två år efter de första symptomen.

 

En av våra vanligaste hjärtsjukdomar

Aortastenos är en förträngning av aortaklaffens öppning, vilket hindrar hjärtklaffen från att öppnas fullt ut. Det motverkar blodflödet från hjärtat till stora kroppspulsådern, aortan, och sedan vidare ut i kroppen. Vanliga symtom på aortastenos är bröstsmärta, trötthet, svimningar och andfåddhet. I många fall finns det dock inga uppenbara symtom för patienten, vilket ofta lämnar tillståndet odiagnostiserat och obehandlat.

Om inte problemet åtgärdas med en hjärtoperation kan det leda till komplikationer. Oftast behöver man ersätta den förträngda hjärtklaffen med en ny hjärtklaff och det kan man göra på två sätt: antingen genom öppen hjärtoperation (AVR) eller ett mindre kirurgiskt ingrepp där en ny hjärtklaff förs in via en kateter in i artären, en så kallad TAVI (kateterburen implantation av aortaklaff). Den senare metoden är avsedd för personer som av hälsoskäl inte klarar en öppen hjärtoperation.

 

På denna webbplats kan du:

  • Hitta information om hjärtsjukdomen aortastenos, det finns en test du kan göra för att se om du ligger i farozonen.
  • Läsa mer om hur du upptäcker symtom och tecken på aortastenos
  • Läsa mer om hur det går till att få en ny hjärtklaff – och på vilka platser i Sverige man utför TAVI (byte av hjärtklaff via ljumsken)
  • Ibland kan terminologin kring hjärtsjukdomar vara svår – se vår ordlista med förklaringar på de flesta termer
  • Se svar på de vanligaste frågorna kring hjärtsjukdomar och aortastenos på vår FAQ-sida
  • Hitta information för läkare, om hur aortastenos bäst diagnosticeras och behandlas

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du att 1400 patienter i Sverige genomgår ett klaffbyte varje år?